Nederlandse Minigolf Bond NMB. Bondsburo, Eppie Bultsmastraat 17, 8923 CZ Leeuwarden, T. (058) 301 00 69
  Algemeen   Wedstrijdspelers   Recreanten   Banen   Bedrijven  
                     
Sponsor

Open dag poster

De poster, formaat A3, is bij te bestellen via Sietse van Zandvoort, NMB bestuur Marktwerking,  PR en Breedtesport, 055-5339389

of via mail sietsevzandvoort@hotmail.com

 

 

20-05-2013 Beleid voor Breedtesport

 

Jaarplan 2013 Marktwerking en PR

 

Jaarplan 2012 Marketing en PR

 

Partners

 

Noorwegen

 

Duitsland

 

Itali�

 

Belgi�

 

 

 

 

 

Like us on Faacebook

Like us on Facebook