Nederlandse Minigolf Bond NMB. Bondsburo, Eppie Bultsmastraat 17, 8923 CZ Leeuwarden, T. (058) 301 00 69
  Algemeen   Wedstrijdspelers   Recreanten   Banen   Bedrijven  
                     
Sponsor

E-mailadressen van de NMB functionarissen

 

   
Voorzitter voorzitter@minigolfbond.nl
Secretaris secretaris@minigolfbond.nl
Penningmeester penningmeester@minigolfbond.nl
   
Topsport topsport@minigolfbond.nl
Wedstrijdsport wedstrijdsport@minigolfbond.nl
Breedtesport, Marktwerking en P.R. pr@minigolfbond.nl
   
Bondsbureau nmbbondsburo@live.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners

 

Noorwegen

 

Duitsland

 

Itali�

 

Belgi�

 

 

 

 

 

Like us on Faacebook

Like us on Facebook