Nederlandse Minigolf Bond NMB. Bondsburo, Noordhoef 99, 2804 SE Gouda, T. 06 - 236 89 727
  Algemeen   Wedstrijdspelers   Recreanten   Banen   Bedrijven  
                     
Sponsor

Wat is er nieuw?

2020

01-04

Annulering van de WAGM 2020

Aly Mesken toernooi op 27 april 2020 gaat niet door

 

 

Ik heb met Arie Kammeraat overleg gehad. Het is niet de bedoeling dat iedereen zonder overleg met Arie de toernooien gaat verschuiven. Er gaat eerste bekeken worden of er nog competities gespeeld gaan worden. Daarna geven we iedere vereniging de kans om 1 toernooi te verschuiven naar een latere datum, zodat iedereen de kans krijgt om een toernooi te organiseren. Het kan niet zo zijn dat er een vereniging drie toernooien gaat organiseren en dat er geen vrije datums meer zijn voor andere verenigingen. Het is dus de bedoeling dat we 28 april afwachten en daarna gaan beslissen. Verzetten voor die datum is niet mogelijk!!!

 

Sportieve groet, Steven

 

29-03

Wereld ranglijsten per 1 jan 2020

 

25-03

We weten allemaal dat er niet gegolfd kan worden.

Zeker tot 01 juni van dit jaar, hier door gaat uiteraard ook het toernooi

van MGC Zicht Nirve niet door.

We hopen een ieder weer in 2021 op ons pinkster toernooi te zien.

 

Frits Weijermans

 

45+ toernooi Duno op 1 mei wordt verplaatst naar 2 oktober

Koningstoernooi op 27 april bij De Houtduif gaat niet door

 

23-03

 

Paastoernooien van MGC Drachten gaan niet door

 

21-03

 

Mededeling Corona

 

18-03

 

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben ze op onderstaande link, een lijst met veel gestelde vragen (FAQ) opgesteld, opgedeeld in vier categorieën:

algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden.

De lijst wordt dagelijks ge-update op basis die bij NOC*NSF binnen komen en waarvan de antwoorden met behulp van sportbonden worden geformuleerd.

 

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

17-03

 

In Memoriam Joke van Heteren

 

Beste collega’s,

 

Wederom een berichtje van mij. Zoals bekend schakel ik binnen de daartoe opgezette klankbordgroep met een aantal van jullie over de te nemen stappen.

 

Vanwege de actuele situatie en de gesprekken die overal plaatsvinden over het beperken van de negatieve gevolgen van de overigens zeer noodzakelijke maatregelen heb ik in deze klankbordgroep afgesproken jullie te vragen op jullie eigen kanalen zoals websites met enige spoed onderstaand bericht op te nemen. Al dan niet aangevuld of in eigen toonsetting.

 

Dank vast voor jullie medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

Gerard Dielessen

 

--

 

Grote solidariteit, ook in de sport

 

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

 

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

16-03

 

NOC*NSF heeft zojuist medegedeeld dat zij een crisismanagement structuur hebben opgericht om snel adequaat beslissingen te kunnen nemen.

 

Zij hebben het themadossier  www.nocnsf.nl/coronavirus-en-sport online waar een laatste actuele info staat.

Op deze pagina's is ook opgenomen dat alle maatregelen niet meer t/m 31 maart van kracht zijn maar conform

de termijn die het kabinet ook gebruikt tot en met 6 april.

 

Als er vragen of opmerkingen zijn verneem ik dat graag op voorzitter@minigolfbond.nl.

Deze kan ik zelf beantwoorden of doorgeleiden naar NOC*NSF.

 

Gr.

Hans van der Aa

Voorzitter NMB

 

12-03

 

Enentoernooi De Veluwe gaat niet door. (14 mrt)

Toernooi Eindhoven gaat niet door. (15 mrt)

Enentoernooi De Vrije Slag gaat niet door. (22 mrt)

Toernooi De Trekvogels gaat niet door. (21 en 22 mrt)

 

De minigolfcompetitie in district Noord zal nu op 5 april 2020 in Leeuwarden van start gaan.  

Samen met de verenigingen zal bekeken worden of en wanneer de wedstrijd van 29 maart wordt ingehaald.

 

Graag dit bij jullie leden bekend maken.

 

Met vriendelijke groet

Roelof Hooijsma

District wedstrijdleider Noord

 

Onderstaande brief ontving ik zojuist, als voorzitter van de NMB,  van de algemeen directeur van NOC*NSF, waarin hij met klem adviseert om alle sportevenementen, waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden  voor heel Nederland af te gelasten. Ook wordt opgeroepen om alle 

andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten.

Als voorzitter van de NMB de oproep van NOC*NSF volledig ondersteun en eenieder verzoek aan deze klemmende oproep gehoor te geven.

 

Brief NOC-NSF

 

Gr.

Hans van der Aa

Voorzitter NMB

 

10-03

Uitnodiging Nationaal toernooi De Trekvogels / 21+22 maart

Wedstrijdkalender district West

 

08-03

Poster LHK

Overzicht Bondscontributies 2020

Nieuwe versie players bestand

 

07-03

World Adventure Golf Masters / 19-21 juni Oostenrijk

Wedstrijdkalender 2020 versie 6

Concept wedstrijdkalender 2021

 

02-03

Nieuwe versie spelers bestand

Live results Enentoernooi De Veluwe / 14 mrt

 

28-02

Live results wintercomp 2 tegen 2 Appelscha / 1 mrt

ALV stukken 7 mrt 2020/ zie nagekomen stukken

Uitnodiging Enentoernooi De Vrije Slag / 22 mrt

 

27-02

Uitnodiging Enentoernooi De Veluwe / 14 mrt

Uitnodiging 2 tegen 2 toernooi Leeuwarden / 21 mei

 

26-02

Uitnodiging Paastoernooi Drachten / 11 april

Uitnodiging 2 tegen 2 Drachten / 12 april

 

19-02

Live results enentoernooi Duno / 8 mrt

 

16-02

Eindstand wintercomp DUNO

 

10-02

Live results Matchplaytoernooi De Veluwe / 22 feb

 

06-02

Wedstrijdkalender 2020 versie 5

 

29-01

Uitnodiging Enentoernooi Duno / 8 mrt

 

27-01

Uitnodiging bijeenkomst score programma Bangolf / 29 feb

 

26-01

Tussenstand wintercomp DUNO na 6 wedstr

 

12-01

Bericht van de voorzitter over Meerjarenbeleidsplan

 

10-01

Live results 3e winterwedstrijd Appelscha / 12 jan

 

03-01

Het nieuwe emailadres van het bondsbureau  bondsbureau@minigolfbond.nl is eerder

dan gepland actief en kan vanaf nu gebruikt worden.

 

02-01

Live results Sjaak Kuppen Memorial / 1 en 2 feb 2020

 

Partners

 

World Championships 2019 in China

 

Noorwegen

 

Duitsland

 

Itali�

 

Belgi�

 

 

 

 

 

Like us on Faacebook

Like us on Facebook

 

SponsorKliks, gratis sponsoren!